REGULAMENT

Campionatul open al Republicii Moldova la supermaraton (12/24 ore),
ediţia XXI, Self-Transcendence 12/24H Race,
2-3 iunie 2018, Parcul „Valea Morilor”, Chişinău

 1. Cursa de 24 ore va începe sâmbătă 2 iunie la ora 10:00. Cursa de 12 ore va începe sâmbătă 2 iunie la ora 22:00. Alte curse (ştafete, maraton, 6 ore) pot fi organizate pe parcurs, la decizia organizatorilor.
 2. Lungimea traseului constituie 2607m şi se întinde în jurul lacului. Diferenţa de nivel constituie 1,70m.
 3. Participanţii se vor înregistra pe formularul de pe pagina md.srichinmoyraces.org/, până la 25 mai 2018. ÎNREGISTRARE. Confirmarea participării se va face în zona START/FINIŞ şi se va încheia cu 30 minute înainte de începutul curselor respective.
 4. Condiţii minime pentru a participa la probele din program: 24 ore – finişarea unei curse de 12 ore; 12 ore – finişarea unei curse de maraton (42,195 km). Participanţii sunt obligaţi să poarte echipament corespunzător: maiou/tricou sportiv, chiloţi sportivi etc.
 5. Taxă de participare: 24 ore: 300 lei (15 EUR), 12 ore: 200 lei (10 EUR). Sumele colectate sunt folosite la acoperirea cheltuielilor organizatorice.
 6. Toţi sportivii sunt obligaţi să deţină poliţă de asigurare medicală (sau certificat cu avizul medicului), care poate fi procurată individual sau de la organizatori, în timpul înregistrării. În timpul competiţiilor organizatorii vor asigura asistenţa medicală.
 7. Pe durata competițiilor, organizatorii vor oferi hrană de bază şi vor asigura condiţiile necesare pentru alimentaţie. Participanţii cu preferinţe alimentare specifice îşi vor asigura hrana pe cont propriu.
 8. În regiunea START/FINIŞ va fi instalat cortul în care participanţii îşi vor schimba hainele şi vor putea să-şi păstreze lucrurile. Pentru odihnă, participanţii îşi pot instala corturi individuale.
 9. Învingătorii se stabilesc în baza unui clasament individual pe categorii de vârstă: 18-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 şi 80-89 ani.
 10. Ceremonia de premiere va avea loc pe data de 3 iunie, ora 11:00. Învingătorii la categoria absolută de vârstă (bărbaţi şi femei) vor primi premii băneşti, medalii şi diplome; sportivii plasaţi pe locurile 1-2-3 în categoriile de vârstă vor primi medalii şi diplome; ceilalţi participanții – diplome de participare.

Telefon de contact: +373.69.255.274

***

REGULATION

of the 21st Open Supermarathon (12/24 Hour) Championships
of the Republic of Moldova, Self-Transcendence 12/24H Race,
2-3 June 2018, “Valea Morilor” Park, Chişinău

 1. The 24 hour race will start on Saturday 2 June at 10:00 AM. The 12 hour race will start on Saturday 2 June at 10:00 PM. Other events (relays, marathon, 6H race) may be held at the organisers` decision.
 2. The course lies around the lake and is 2607m in length. The difference of altitude is 1.70m.
 3. The registration form can be accessed at md.srichinmoyraces.org/, and should be filled in and sent by May 25, 2018. REGISTER HERE. The confirmation of the participation will take place in the START/FINISH zone, and will end 30 minutes before the respective races.
 4. Minimal conditions for participation in the races: 24H race – the runner should have finished a 12H race; 12H race – the runner should have finished a marathon race (42.195 km). During the competitions the participants should wear appropriate clothing: T-shirt, shorts etc.
 5. Entry fees: 24H: 300 lei (15 EUR), 12H: 200 lei (10 EUR). The fees will be used by organisers to cover the expenses implied by the event.
 6. All runners should hold a valid medical insurance (or a certificate with the doctor`s permission), which may be purchased individually or from the organisers during the confirmation of participation. During competitions the organisers will ensure medical care for the runners.
 7. The organisers will provide basic food and create appropriate conditions for alimentation. Participants with specific dietary needs will take care of their own meals during the race.
 8. In the START/FINISH zone a big tent will be installed, where the participants will be able to change their cloths and keep their belongings. For rest we recommend that the participants install their own tents.
 9. The winners are determined according to individual rankings by age categories: 18-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 and 80-89.
 10. The awarding ceremony will take place on 3 June, 11:00 AM. Each participant will be awarded a certificate. The absolute winners (men and women) will receive money prizes, medals and certificates; the 1st, 2nd and 3rd finishers in their respective age categories will be awarded medals and certificates.

Contact phone number: +373.69.255.274

РЕГЛАМЕНТ

XXI-го открытого Чемпионата Республики Молдовы по сверхмарафону
(12/24
часов), Self-Transcendence 12/24H Race,
2-3
июня 2018 г., Парк «Valea Morilor», Кишинэу

 1. Соревнования на 24 часов начинаются 2 июня в 10:00 часа. Соревнования на 12 часов начинаются 2 июня в 22:00 часа. Другие виды (эстафеты, марафон, 6 часов) могут быть проведены по решению организаторов.
 2. Трасса пробега (длиной 2607м) пролегает вокруг озера. Перепад высоты составляет 1,70м.
 3. Участники могут регистрироваться на страничке md.srichinmoyraces.org/, до 25 мая 2018 г. РЕГИСТРАЦИЯ. Подтверждение участия будет происходить в зоне СТАРТ/ФИНИШ и закончится за 30 минут до начала соответсвующих пробегов.
 4. Минимальным требованием для участия в 24-и часовом пробеге считается успешно завершенные соревнования на 12 часов; для участия на 12 часов – успешный финиш в марафонском забеге (42 км 195 м). Спортсмены обязаны соблюдать форму одежды: беговая майка или футболка, беговые трусы.
 5. Стартовые взносы: 24 ч. – 300 лей (15 EUR); 12 ч. – 200 лей (10 EUR). Стартовые взносы используются для покрытия организационных расходов.
 6. Все спортсмены обязаны предъявить медицинскую страховку (или справку с разрешением врача); её можно приобрести самостоятельно или у организаторов во время подтверждения участия. Организаторы гарантируют медицинское обслуживание спортсменов только во время соревнований.
 7. Организаторы предоставят базовое питание и создадут соответствующие условия для питания. Спортсмены имеющие особые диетарные предпочтения позаботятся сами о своем питании.
 8. На место проведения соревнований будет установлена палатка для переодевания и хранения вещей. Для индивидуального отдыха, участники могут установить свою палатку.
 9. Победители определяется в индивидуальном первенстве по возрастным категориям: 18-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79 и 80-89 лет.
 10. Награждение и торжественное закрытие чемпионата состоится 3 июня в 11:00. Победители в абсолютной возрастной категории (мужчины и женщины) получат денежные премии, медали и дипломы, участники, занявшие 1-2-3 места в своей возрастной категории, награждаются медалями и дипломами, остальные участники награждаются дипломами.

 Контактный телефон: +373.69.255.274

More about:

Campionatul open al Republicii Moldova la supermaraton (24/12/6 ore) / Self-Transcendence 24/12/6 Hour Races

View event page »